fbpx

Kasutustingimused ja privaatsuspoliitika

Setoline.ee - laevareisid Emajõel, Peipsil, Värskas, Piirissaarel ja Räpinas

 1. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad aadressil www.setoline.ee asuva kodulehekülje (edaspidi Setoline) kasutamisel selle haldaja Seto Line Reisid OÜ (registrikood 11438981, edaspidi Teenusepakkuja) ja kodulehekülje kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahel.
 2. Setoline koduleheküljel on Kasutajal võimalus osta Teenusepakkuja poolt teostatavatele laevareisidele e-pilet, valides kodulehekülje kaudu laevareisi täpse toimumisaja ning makstes selle eest pangalingi kaudu.
 3. Teenusepakkuja poolt teostatavale laevareisile e-pileti ostmiseks peab Kasutaja Setoline koduleheküljelt esmalt välja valima tema poolt soovitava laevareisi ja selle täpse toimumisaja. Soovitud laevareisile vabade kohtade olemasolu korral määrab Kasutaja seejärel osta soovitavate e-piletite arvu ning sisestab oma nime, e-posti aadressi ja telefoninumbri.
 4. Kasutaja poolt välja valitud laevareisile osta soovitavate e-piletite eest tuleb tasuda pangalingi kaudu, milleks peab Kasutaja sisse logima oma internetipanka ning tasuma seal e-piletite eest. Setoline koduleheküljel on võimalik e-piletite eest tasuda Swedbank`i, SEB, LHV, Luminor, Coop pank ja Pocopay pangalinkide kaudu. Pärast makse teostamist peab kasutaja vajutama nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“, et ostu vormistamine jõuaks ka Teenusepakkujani.
 5. Pärast e-piletite eest tasumist on Kasutajal võimalik ostetud e-piletid välja printida ja esitada laevareisile saamiseks Teenusepakkujale paberkujul või lasta saata e-piletid oma e-posti aadressile ning esitada need oma nutiseadme kaudu (triipkoodi või QR-koodiga) Teenusepakkujale.
 6. Setoline koduleheküljelt ostetud e-pilet(id) on nummerdamata ega taga Kasutajale laevas kindlat istekohta. Setoline kodulehekülje kaudu on võimalik osta e-piletit laevareisile, mille väljumiseni on aega vähemalt üle 60 minuti. Teenusepakkuja tagab e-pileti ostnud Kasutajale koha laevareisile juhul, kui Kasutaja ilmub laevale hiljemalt 15 minutit enne laevareisi väljumist.
 7. Kasutajal on võimalik ostetud e-piletit (reisi kuupäeva) ilma täiendava tasuta muuta, esitades selleks hiljemalt 24 tundi enne reisi väljumist vastavasisulise avalduse (nt e-kirja teel) Teenusepakkujale.
 8. Kasutajal on õigus ostetud e-piletit tühistada kuni reisi väljumisaja saabumiseni, esitades selleks vastavasisulise avalduse Teenusepakkujale. Teenusepakkuja on kohustatud Kasutajale tagastama e-pileti eest tasutud raha ulatuses, millest on maha arvestatud tühistamistasu vastavalt Teenusepakkuja poolt kehtestatud hinnakirjale. E-pileti eest tagastamisele kuuluv summa kantakse Kasutaja pangakontole 10 päeva jooksul peale kinnituse saatmist Kasutajale avalduse kättesaamise ja tagastatava summa kohta.
 9. Kogu e-pileti maksumus tagastatakse Kasutajale üksnes Teenusepakkuja süül või ilmastikuoludest tingitud põhjusel ära jäänud reisidele ostetud piletite eest. Muid võimalikke erandolukordi, mis ei võimalda õigeaegselt teenust kasutada ega piletit muuta, käsitletakse Teenusepakkuja poolt juhtumipõhiselt.
 10. Kasutaja annab Teenusepakkujale õiguse tema poolt Setoline koduleheküljele sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks. Juhul, kui Kasutaja soovib enda isikuandmete töötlemise ja säilitamise lõpetamist, võimaldab Teenusepakkuja Kasutajal oma isikuandmed kustutada.
 11. Setoline koduleheküljel ostude sooritamisel kasutatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kasutaja andmeid kasutatakse vaid tellimuste täitmise eesmärgil ning neid ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik tellimuse täitmiseks või nõutavas vormis esitatud alusel Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud juhtudel. Ostu eest tasumiseks suunatakse Kasutaja ostu vormistamise lõppfaasis makset sooritama usaldusväärsesse sertifitseeritud kaardimaksete vastuvõtusüsteemi, kus kasutatakse turvalisi andmesidevahendeid ning Kasutaja andmed on kaitstud.
 12. Teenusepakkuja ei vastuta Setoline kodulehekülje kasutamisest Kasutajale tekkivate otseste ja kaudsete kahjude ega muude võimalike Kasutaja jaoks negatiivsete tagajärgede eest.
 13. Teenusepakkujal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt muuta. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest Setoline koduleheküljel.
 14. Setoline koduleheküljel pakutavaid teenuseid kasutades kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud ning nõustub neid täitma ja järgima. Kasutaja ei tohi Setoline koduleheküljel pakutavaid teenuseid kuritarvitada ega Teenusepakkujale ja kolmandatele isikutele kahju tekitada. Tingimustega mittenõustuv Kasutaja kohustub koheselt lõpetama Setoline koduleheküljel pakutavate teenuste kasutamise. Tingimuste rikkumise, kahju tekitamise ja kõigi võimalike Kasutaja tegevusest tulenevate tagajärgede eest vastutab Kasutaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Broneeri piletid!

Setoline.ee - laevareisid ja kooliekskusrsioonid Emajõel


1. Vali sobilik lähtepunkt

Jaan.

Veebruar 2024

Märts
ETKNRLP
 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29